Privacy- en Cookieverklaring

1 juli 2021 (bijgewerkt op 1 januari 2022)

purver.nl, een website van Purver, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Purver verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy- en Cookieverklaring informeert Purver u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen bezwaar kunt maken. Deze Privacy- en Cookieverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Purver worden aangeboden op purver.nl. Als u vragen heeft, of wilt weten welke gegevens we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via privacy@purver.nl.

1. Verzamelen van Persoonsgegevens

Purver verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hierna volgt een overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt door Purver.

Contactformulier

Als u het contactformulier op purver.nl invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens verzameld die u vrijwillig aan ons verstrekt. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, uw bericht en de organisatie waar u voor werkt.

2. Doel van de verwerking

Purver verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • verwerkingen in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit technische en digitale diensten in de breedste zin van het woord;
 • telefonisch contact met u op kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.
 • het opslaan van de door uw gevraagde informatie via het contactformulier in onze administratiesystemen;
 • het (laten) verzenden van e-mails met andere informatie over goederen of diensten in de door u aangegeven interessegebieden;
We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze Privacy- en Cookieverklaring worden beschreven.

3. Doorgifte aan derden

In het kader van bovenstaande doeleinden geeft Purver uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 1. Dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 2. De doorgifte geschiedt aan een door Purver voor de in deze Privacy- en Cookieverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Purver een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe de Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens en u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 3. Purver voor het delen van uw persoonsgegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Purver, uitdrukkelijk toestemming aan u heeft gevraagd en u deze toestemming geeft.
 4. Purver op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Beveiliging van gegevens

Purver maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Purver ontvangt.

Een aantal van de maatregelen van Purver zijn als volgt:

 • De website van Purver maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • Eén ieder kan alleen toegang hebben tot gegevens wanneer deze hiervoor door een verantwoordelijke is geautoriseerd.

5. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

6. Cookies

We maken bij het aanbieden van elektronische diensten soms gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

We gebruiken cookies bijvoorbeeld om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond voor uitleg.

We gebruiken cookies ook om onze website te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij analytische cookies. Informatie die verzameld wordt door het gebruik van analytische cookies gebruiken gebruiken wij om het totale aantal gebruikers van de website te berekenen en om te meten welke functionaliteiten van de website het meest gebruikt worden en hoe deze gebruikt worden. Daarnaast kunnen wij deze informatie gebruiken om aanbiedingen op onze website te verbeteren en advertenties die wij plaatsen op andere websites te laten afstemmen op uw specifieke wensen en kenmerken en die van andere bezoekers.

7. Aansprakelijkheid

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Als u besluit om websites te bezoeken of gebruiken via de links op onze websites, dan is dit op eigen risico. De websites van derden hebben hun eigen Privacy- en Cookieverklaring. Wij adviseren om deze Privacy- en Cookieverklaringen zorgvuldig door te lezen voor u aan of via hen persoonsgegevens verstrekt. Purver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van websites van derden.

8. Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring

Wanneer onze website wijzigt, kan het zijn dat wij ook de privacy- en cookieverklaring moeten aanpassen. Kijk dus altijd goed naar de datum bovenaan deze Privacy- en Cookieverklaring en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Wanneer u uw contactinformatie bij ons achterlaat, en dit wenst, kunt u middels het ontractformulier aangeven dat u door ons op de hoogte gehouden wilt worden van wijzigingen in onze Privacy - en Cookieverklaring. Wij zullen dan wijzigingen ook apart en direct aan u aankondigen. Wanneer u diensten of producten van Purver afneemt, wordt u standaard op de hoogte gehouden van wijzigingen in onze Privacy- en Cookievoorwaarden, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

9. Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl staat hoe u een klacht kunt indienen.

10. Contact

Indien u vragen heeft over deze Privacy- en Cookieverklaring of gebruik wilt maken van uw rechten (artikel 5 Inzage en wijzigen van uw gegevens), kunt u via de volgende weg contact met ons opnemen: