Responsible Disclosure

(Nederlandse versie)

Purver vindt de veiligheid van haar systemen erg belangrijk. Ondanks goede zorg voor beveiliging van de systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek ontstaat.

Mocht u een zwakke plek in één van onze systemen vinden horen we dit graag zodat we zo snel mogelijk zodat we maatregelen kunnen treffen en/of zo snel mogelijk aanpassingen kunnen doen.

Purver wil graag met u samenwerken om klanten en systemen beter te kunnen beschermen. Purver vraagt u:

 • Uw bevindingen te e-mailen naar support@purver.nl of te bellen.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te vermeerderen of aan te passen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Zoveel mogelijk informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we het zo snel mogelijk kan oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.

Wat Purver belooft:

 • Purver reageert binnen twee (2) werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zal Purver geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Purver behandelt uw melding vertrouwelijk en zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij, en alléén als, dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is ook mogelijk.
 • Purver houdt u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.

Purver streeft er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wordt graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

De bron van deze tekst is afkomstig van responsibledisclosure.nl en is gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie.


(English version)

At Purver, we consider the security of our systems a top priority. But no matter how much effort we put into system security, there can still be vulnerabilities present. If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly as possible. We would like to ask you to help us better protect our clients and our systems. Please do the following:

 • E-mail your findings to support@purver.nl or call us
 • Do not take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or deleting or modifying other people's data,
 • Do not reveal the problem to others until it has been resolved,
 • Do not use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or applications of third parties, and
 • Do provide sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to resolve it as quickly as possible. Usually, the IP address or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient, but complex vulnerabilities may require further explanation.
What we promise:
 • We will respond to your report within two (2) business days with our evaluation of the report and an expected resolution date.
 • If you have followed the instructions above, we will not take any legal action against you in regard to the report.
 • We will handle your report with strict confidentiality, and not pass on your personal details to third parties without your permission.
 • We will keep you informed of the progress towards resolving the problem.

We strive to resolve all problems as quickly as possible, and we would like to play an active role in the ultimate publication on the problem after it is resolved.

Original source of this text can be found at responsibledisclosure.nl and is published with a Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.